Home

BIA Partner – smart financing solutions – suntem specializati in consultanta, accesare, proiectare si asistenta in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene nerambursabile.

În procesul de pregătire/implementare a proiectelor finanţate din fonduri europene, beneficiarii dispun de o serie de documente precum: Ghidul solicitantului, Ghidul beneficiarului, Instrucţiuni ale Autorităților de Management, care sunt publicate pe website-urile oficiale.

În plus, solicitanții pot contracta în prealabil consultanți pentru elaborarea cererii de finanțare și a documentației necesare, cheltuielile cu consultanța și managementul de proiect fiind eligibile în limitele stabilite prin ghidurile solicitantului și în temeiul unei justificări adecvate.